Salades

Salade de mesclun, tomates cerise, jambon de serano, oignons frit, parmesan

Salade Padrino

Mesclun, tomates cerises, parmesan, jambon cru et oignon frits.